Flat Preloader Icon

общи условия

Общи условия за ползване на www.dlab-bg.com

Настоящият Документ представлява общите условия или условията за ползване на www.dlab-bg.com, които уреждат правилата за използването на www.dlab-bg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба на предлаганите от продвача стоки.
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата на www.dlab-bg.com, наричана по-надолу за краткост “Сайт”, преди да използвате този Сайт.

Общи разпоредби

Чрез Сайта, “Дизайнер Лаб” ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София 1303, район Възраждане, Зона Б-5, бл. 9, вх. 2, ет. 8, ап. 118 , ЕИК: 202939680, предлага определени стоки за продажба.
“Дизайнер Лаб” ЕООД администрира електронния магазин на D!LAB.
С настоящите общи условия се уреждат отношенията между “Дизайнер Лаб” ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи Сайта, наричано по-надолу „Потребител”, „Купувач”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са отношения, които възникват във връзка с използването на Сайта и отношения, които възникват във връзка с покупката на стоки, чрез използването на Сайта.
Вие следва да изрично да приемете настоящите Общи условия, за да можете да използвате услугите в Сайта. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на Сайта.
Потребителят има право да използва услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.
Всички цени в каталога на уебсайта са в български лева, за един брой от всеки изложен артикул.
D!LAB полага сериозни усилия, за да поддържа точността на предлаганата информация, представена в Платформата. Въпреки това като се вземат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, D!LAB уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстровен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията в сайта/ платформата.
Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат променяни по всяко време от Продавачът.
“Дизайнер Лаб”ЕООД си запазва правото да коригира и актуализира настящите Общи условия едностранно и без предварително да уведомява Купувача за промените.

Дефиниции

Използваните понятия и дефиниции в настоящите Общи условия имат следните значения:

Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
Продавач – “Дизайнер Лаб” ЕООД;
Сайт– електронния магазин, хостван на уеб адреса www.dlab-bg.com и неговите поддомейни;
Платформата – Сайта www.dlab-bg.com;
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между “Дизайнер Лаб” ЕООД и Купувача, чрез който Купувачът заявява на “Дизайнер Лаб” ЕООД, през Платформата, намерението си за закупуване на Стока/и от Платформата.
Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката D!LAB или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.).

Описание на услугите

Сайта предлага на потребителя възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от Сайта. Той Ви предоставя избор на стоки с авторски дизайн/елементи, представени в отделни кампании, с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас артикули, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

Предлагани стоки

Сайта съдържа оферти относно предлаганите стоки.
Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.
Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

Закупуване на стоки

При поръчването на стоки, изложени в каталога на уебсайта, купувачът се съгласява с Общите условия за използване.
Този уебсайт позволява да се правят покупки чрез функцията пазарувай от Сайта като „Гост”. При този начин на пазаруване ще бъдат поискани единствено данните, нужни за обработка на Вашата поръчка.
Необходимо е да посочите име, телефон, емейл адрес и адрес за доставка всеки път, когато пазарувате.

Потребителят/купувачът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема информация, необходима за изпращането на желаните и заявени от него стоки, а в случаите на отказ от закупената стока коректна и точна информация относно банковата сметка, титуляр на сметката и др.

Заявка за покупка

Потребителите/Купувчите правят поръчки на желаните от тях стоки, използвайки онлайн магазина, следвайки стъпките посочени в уебсайта.
Поръчка на стока не може да бъде извършена, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон„Съгласен съм с Общите условия”.

Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона “Купи”. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни:
Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес. След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката. С натискане на бутон, указващ изрично „Покупка”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен. В срок от 3 до 5 работни дни от получаване на заявката представител на “Дизайнер Лаб” ЕООД изпраща на потребителя електронно съобщение, с което потвърждава получаването на зявката или уведомява потребителя, че поръчаният от него артикул не е в наличност.

Връщането на съобщение от доставчика, потвърждаващо приетата заявка за покупка има само информативен характер.
Поръчки се обработват от екипа на сайта в работни дни (от понеделник до петък) от 9:00 ч. до 17:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден.
Пратките ще бъдат изпращани към купувача с опция за SMS известяване, когато пратката ще бъде разнесена/доставена на адрес или когато е налична в офис на куриера.
Цената посочена в офертата на всяка от предлаганите стоки в уебсайта, включва данъци и транспортни разходи, но не и куриерските разходи за доставката й до купувача.
Размерите на всеки отделен продукт са маркирани като „налични” или „недостъпни”.
Въпреки усилията положени от екипа на D!LAB да поддържа актуални наличности, Купувачът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчката наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случаите, при които наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, продавачът се задължава да се свърже с купувача, чрез предоставените данни от последния.
Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на формуляр, намиращ се на САЙТА.
При попълването на заявката за покупка потребителят се задължава да представи вярна и точна информация.
В случай, че Купувач поръча артикул, чийто статус е „неактивен”, Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, продавачът уведомява купувача за анулиране на поръчката, чрез имейл или SMS.

Отказ за доставка

“Дизайнер Лаб” ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до потребителя на посочената от него електронна поща/ телефон.

Условия за доставка

Доставката на стока, поръчана чрез използването на Сайта, се извършва при описаните в този раздел условия.
Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма „Еконт експрес” ООД на посочения от купувача адрес или до посочен от него офис на Еконт.
Разходите по доставката на заявената стока са за сметка на купувача.
Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.
Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от Потребителя в изпратената от него заявка.
Потребителя е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на посочения от него адрес.
Ако потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и “Дизайнер Лаб” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.
В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

Законова гаранция

“Дизайнер Лаб” ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Отказ за получаване на доставена стока

Купувачът има право да откаже поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения – в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

Връщане на получена стока

Потребителят има право да върне закупена посредством www.dlab-bg.com стока, в рамките на 14 дни от датата на доставката. Потребителят не е длъжен да посочва причини за това. При несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, потребителят уведомява продавача на обявения в сайта телефон и/или имейл. Стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаването й от “Дизайнер Лаб” ЕООД на посочения от търговеца адрес.
Върнатата стока трябва да е съхранявана внимателно, да е с ненарушена етикеция, качество и оригинална опаковка, и без следи от носене (ползване).
В случай на отказ от договора (окончателно върнат артикул), търговецът възстановява на купувача заплатената от него сума по банков път в 14-дневен срок от получаването на върнатия артикул, на посочения от търговеца адрес (виж по-долу).

В случай на отказ от договора потребителят следва да изпрати или да върне обратно стоките на “Дизайнер Лаб” ЕООД на адрес:
гр.София, 1000
ул. 6ти септември, номер 6, ет.4 ,
без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване. В случай на отказ от договора потребителят трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.
В случай на отказ от договора потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Начини на плащане

Заплащането на цената на поръчана стока от потребителя се извършва с наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители “Дизайнер Лаб” ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици.
Нито една част от Сайта не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – “Дизайнер Лаб” ЕООД и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на Сайта ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

Недопустими действия

Потребителят няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.
Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на “Дизайнер Лаб” ЕООД и/или на трети лица.

Лични данни и тяхната защита

“Дизайнер Лаб” ЕООД е администратор на лични данни.
Сайта гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
“Дизайнер Лаб” ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни.
Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Дизайнер Лаб” ЕООД на посочените в Сайта адрес и e-mail за контакти.
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят приема употребата на “бисквитки” от страна на “Дизайнер Лаб” ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

Гаранции на отговорността

“Дизайнер Лаб” ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
“Дизайнер Лаб” ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта.
“Дизайнер Лаб” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които Сайта съдържа препратки.
“Дизайнер Лаб” ЕООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

Промени в Общите условия

Онлайн магазинът си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия по всяко време и всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да се изисква предварително съгласие на потребителите.
Измененията и допълненията влизат в сила, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина. За вече направени поръчки се прилага версията на Общите условия, валидни към момента на заявяване на поръчката.
В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки, чрез използването на Сайта, за която потребителят е направил заявка.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство.Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.
Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории „бисквитки“, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Моля също да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.
Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятество е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Заключителни разпоредби

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всички спорове по тълкуване и изпълнение на настоящите Общи условия се уреждат по споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато – от компетентен съд със седалище в гр. София.
Настоящите Общи условия влизат в сила на 21.10.2019 г.

Mini Cart 0

Your cart is empty.