Flat Preloader Icon

ПРОГРАМА “АМБАСАДОР”

Програмата „Амбасадор” е споразумение за посланик на марка D!LAB. За да станете „Амбасадор” – посланик на D!LAB, е необходимо да се запознаете с условията, които трябва да спазвате за да участвате в програмата.
По смисъла на настоящото, програма „Амбасадор“ има следното съдържание: Амбасадор e потребител – посланик на добра воля, който спомага за популяризирането и известяването на марката D!LAB сред своя кръг от приятели, познати, съмишленици, последователи, като за целта използва социалните мрежи, срещи както и други методи, които спомагат за увеличаването на потребителите на онлайн магазина.
Настоящата програма има за цел популяризирането на марката D!LAB, която е създадена в резултат и ще представлява артикули/стоки плод от дейността на креативни, дръзки, модерни и нестандартни дизайнери, които ще се представят в отделни кампании, колекции. Всички потребители желаещи да станат Посланици/Амбасадори на марката D!LAB ще участват в популяризирането и достигането до по- широк кръг от хора на артикули създадени специално за D!LAB от различни дизайнери, в отделни кампании и лимитирани количества. С нашите специално създадени стоки даваме възможност на всеки един от нашите клиенти да бъде различен, модерен, дързък и индивидуален.

Участието в програмата ще започне след приемането на вашата кандидатура и ще приключи, когато бъде прекратено, от която и да е от страните в писмена форма, включително имейл.
Участието в програмата „Амбасадор“ не създава правни или финансови задължения за „Дизайнер Лаб“ ЕООД, като последното има право едностранно, по всяко време, със или без причина да измени или прекрати условията или самата програма.
„Дизайнер Лаб” ЕООД си запазва правото да прекрати и анулира участието в програмата „Амбасадор“ по всяко време, със или без причина, като изпрати писмено уведомление за прекратяване на другата страна.

D!LAB не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с участието Ви в програмата ”Амбасадор”.

За вашата роля на Посланик/Амбасадор ние ще Ви предоставим персонализиран код, който да споделите с купувачи, така че те да могат да го използват с покупките си на www.dlab-bg.com
Настоящата програма дава правото на Посланика/Амбасадор след достигане на определен брой закупени артикули от D!LAB от негови последователи посредством предоставеният на Амбасадора и посочен от купувача в заявката за закупуване персонален код, да получи подарък по усмотрение на „Дизайнер Лаб“ ЕООД избран измежду предлаганите артикули на сайта в конкретната кампания/колекция.

D!LAB търси хора, които преследват страстта си към новото, различното, имат нужда от приключения и вдъхновяват другите да правят същото по отговорен начин. Ставайки посланик на марката D!LAB, Вие ще представяте нас, както и това, към което се стремим.

Молим нашите Посланици/Амбасадори:

Да посетят приятели, близки до семейството, както и познати чрез социалните мрежи или посредством срещи, за да ги обучите на нашата марка и начин на живот.
Да помогнат за популяризирането ни на нашите социални мрежи (Instagram, Facebook, Twitter и т.н.).
Да публикуват минимум веднъж месечно в социалните медии, материали съдържащи наши стоки.
Да привличат нови, съмишленици посланици, които да се присъединят към програмата “Амбасадор“ на марката D!LAB.
Да спомагат за стимулиране на продажбите в www.dlab-bg.com (нашия уебсайт за търговия на дребно) чрез използването на социални мрежи, или от уста на уста и всякакви други разумни средства.
Като посланик на марката на D!LAB ние очакваме да представите D!LAB с добър вкус и с усет към модерното, различното. Съветваме Ви да бъдете уникални и креативни, когато публикувате и споделяте.
Моля, вземете под внимание изброените ограничения при създаването или действието на съдържанието на материалите свързани с марката, името, продуктите и D!LAB:
*Не допускайте популяризиране на материали, изобразяващи или предполагащи сексуално посегателство;
*Не насърчавайте насилието и / или употребата на наркотици;
*Не насърчавайте дискриминацията въз основа на раса, пол, религия, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
*Не популяризирайте незаконни или съмнителни дейности;
* Не нарушавайте правата върху интелектуалната собственост.
Неспазването на някое или някои от изброените по-горе ограничения ще доведат до незабавно прекратяване на участието в програмата „Амбасадор“ на D!LAB.

Mini Cart 0

Your cart is empty.